CNC obrada

Home   /   CNC obrada

CNC GLODANJE

  • Radne dimenzije 746 x 406 x 400
  • Maks. teret 700kg

CNC glodalica

je glodaći obradni centar.  Obradni centar čini nadogradnju CNC stroja u pogledu automatske izmjene alata, pribora i obradaka. Glodaći obradni centri svoji izgledom podsjećuju na glodalice, ali ih mogućnostima nadmašuju:

  • smanjeno je glavno vrijeme i pomoćna vremena strojne obrade
  • viša je točnost i kvaliteta obrade
  • manji je udio ljudskog rada u obradi

CNC TOKARENJE

  • Radne dimenzije 200 x 400
  • Y-os
  • pogonjeni alati

CNC tokarilica

je vrsta tokarilice s CNC upravljanjem, a koristi se za tokarenje ili strojnu obradu okruglih (rotacijskih) dijelova. Ovisno o načinu stezanja mogu se obrađivati i dijelovi koji nisu simetrični kao što je na primjer koljenasto vratilo. Glavno gibanje je kružno i ostvaruje ga obradak stegnut u steznu glavu.

ZAINTERESIRANI STE ZA NAŠE USLUGE?

Kontaktirajte nas